Gerappa Energetika Kft.

Jognyilatkozat

A www.sag-felugyelet.hu honlapot (továbbiakban: Honlap) a Gerappa Energetika Kft. (1033. Budapest, Vajda János u. 11.) (továbbiakban: Üzemeltető) üzemelteti.

A Honlapon található információk személyes jellegűek, azok kereskedelmi célú tanulmányozását az Üzemeltető nem engedélyezi. Üzemeltető nem járul hozzá a Honlap tartalmának módosításához, közzétételéhez, sokszorosításához, vagy kereskedelmi célú felhasználásához. A Honlap teljes tartalma jogi védelem alatt áll. A Honlap tanulmányozása során a felhasználó köteles tiszteletben tartani az ott található információkhoz kötődő szerzői jogokat. A Honlapon található információk, adatok helyességéért Üzemeltető nem vállal jogi felelősséget, azok csupán tájékoztató jellegűek. Az SAG rendszer a hőmérséklet, teljesítmény, elektromos energia stb. mérésére 1. osztályú kalibrált műszereket alkalmaz, azonban ezek a rendszer elemek nem hitelesítettek. Ezért Üzemeltető a mérések pontosságáért felelősséget nem vállal, azokat csak tájékoztató jelleggel közli. Üzemeltető elkötelezett ügyfelei bizalmas és személyes információinak, adatainak tiszteletben tartása iránt. A Honlap egyes részeinek hozzáféréséhez a rendszer személyes adatoknak minősülő információk megadását kéri. Üzemeltető ezúton nyilatkozik, hogy az így megadott információkat nem továbbítja harmadik fél részére és mint adatkezelő az adatokat a személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LIII. törvényt maradéktalanul betartva kezeli.